Hur fungerar Relationsbyggande försäljning?

30 maj 2023

Hur fungerar relationsbyggande försäljning? Starka relationer är ett viktigt verktyg inom försäljning. På Adviser går vi ännu längre än så. Relationsbyggande försäljning är A och O för att vi ska nå framgång och skapa vinst för publicister. Josefine Blomquist, Head of Sales på Adviser berättar mer.

"

- Jag tycker det är jätteviktigt att testa, prata och uttala tydliga förväntningar på varandra.

På Adviser tror vi inte på kvantitativ försäljning, det är det första Josefine förtydligar under den här intervjun. När vi skapar affärer, gör vi det med relationsbyggande försäljning i fokus. 

- För mig handlar relationsbyggande försäljning om engagemang, nyfikenhet och trygghet. Med de verktygen bygger vi en relation med våra kunder, där vi är partners och bollplank som hjälper dem på vägen, snarare än försäljarna som bara letar efter nästa deal.

Varför är det viktigt med relationsbyggande försäljning? 

- Det handlar om tillit, mellan försäljaren och kunden. Det är avgörande för att vi ska kunna göra affärer tillsammans över tid. Ett samarbete där vi på sikt säljer in en lösning, ökar lönsamheten och samtidigt stärker relationen mellan oss. 

Hur går du tillväga för att bygga starka relationer till dina kunder?
- Genom att vara nyfiken och lyhörd samlar jag in information som jag analyserar och använder för att kunna erbjuda en relevant lösning. För mig handlar det om att vara nyfiken, våga ställa frågor – och ställa rätt frågor. Jag vill veta vad kunden vill uppnå, hur deras vision ser ut – och vilka utmaningar de har. 

Våra kollegor arbetar aktivt med att bygga goda relationer till sina uppdragsgivare. På så sätt kan vi bygga starka band som klarar av utmaningar och motgångar. Vad är hemligheten? Kontinuitet, kommunikation och uppföljning – om man frågar Josefine.

 

- Jag tycker det är jätteviktigt att testa, prata och uttala tydliga förväntningar på varandra.
Förväntningarna ska vara realistiska och tydliga, både i medgång och motgång. Det är ett arbete vi gör tillsammans med kunden.